สนามชนวัว งานประเพณีที่มีชื่อเสียง

การชนวัวเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีที่มีชื่อเสียงอีกหนึงประเพณีในจังหวัดภาคใต้ ภายใต้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 การชนวัวในงานประเพณีที่สำคัญ เช่น การชนวัวหลังแห่ผ้าใหม่พระธาตุสิทิงพระ วันแรม 1 ค่ำเดือน 6

ในปัจจุบันนั้นเจ้าของบ่อนชนวัวที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ดูแลบ่อนจะต้องมีคุณสมบัติคือ ต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อชาวบ้านและมีบารมีต่อข้าราชการ เพราะว่าสนามวัวชนจึงเป็นพื้นที่ทางสังคมในการแสดงพลังอำนาจและอิทธิพลของเจ้าของบ่อน สนามวัวชนนั้นนับว่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้เท่าเทียมกันทุกเพศ ทุกวัยโดยต้องอยู่ภายใต้บรรทัดฐานของสังคมแห่งการชนวัว นับว่าพื้นที่ทางสังคมแห่งนี้จึงเป็นเครื่องหมายทางอำนาจที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปและข้าราชการรวมถึงผ็ที่มีอิทธิพลด้วย นอกจากนี้สนามชนวัวยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักจัดการบ่อนชนวัวที่เชื่อว่าจะมีการสืบทอดกิจการดังกล่าว

ในยุคต่อมาเพราะทั้งเจ้าของสนาม นายสนามหรือผู้จัดการสนามจะเป็นต้นแบบให้กับผู้คนในยุคหลัง และทุกคนทราบดีถึงการมีหน้ามีตาเทียบเคียงกับอำนาจของข้าราชการอันเป็นใบเบิกทางสำหรับตำแหน่งทางการเมือง อย่างไรก็ตาม การได้รับคัดเลือกจากทางการให้มีหน้าที่ดูแลบ่อนชนวัวในฐานะนายบ่อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่ได้เปิดโอกาสสำหรับคนทั่วไป เมื่อการขอใบอนุญาตทำได้ไม่ง่ายจึงเกิดการนำใบอนุญาตของบ่อนหนึ่งไปใช้กับบ่อนอื่นๆ หรือมีการให้เช่าหรือขายใบอนญุาตโดยอาจมีราคาสูงถึง 1,500,000 บาท ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของบ่อนวัวชน คือ วัวชน ซึ่งลักษณะของวัวชนที่ดีต้องมีรูปร่างปราดเปรียว ช่วงตัวยาว ท้องกิ่ว ลำตัวค่อนข้างหนา หลังหนา แบน คอสั้น หนาใหญ่ แต่บางพันธุ์ยิมเหนยีงคอสั้น เขาแขง็แรง ปลายเขาแหลมโคง้ โคน เขาทั้งสองใหญ่ หางเรียวยาวจดพื้นดิน โคนหางใหญ่ ปลายหางเป็นพู่ ดูสวยงาม ลูกอัณฑะเล็ก ขนสั้นละเอียดเป็นมัน แต่ที่หน้ามีขนยาว เวลา เคี้ยวเอื้องน้ำลายเป็นฟองและกีบเท้าชิด เป็นต้น

ลักษณะเฉพาะพันธุ์ต่อไปนี้เป็นลักษณะที่เชื่อกันว่าเป็นวัวชนที่ดีซึ่งจะกล่าวถึงเพียงบางพันธุ์ดังนี้

วัวอุสุภราช วัวชนิดนี้นิยมเลี้ยงไว้ชนจัดว่าเป็นพระยาโค มีสีขาวปลอดหรือบางตำราระบุว่าชาติวัวอุสุภราชนั้นสีแดงลายขาว โดยมีตีนด่าง หางดอก หนอกพาดผ้าและหน้าใบโพ

วัวนิล วัวชนิดนี้ถือเป็นวัวพันธุ์ดีเชื่อกันว่าจะให้ลาภแก่ผู้เลี้ยงลักษณะพิเศษ คือปัสสาวะเป็นสีดำในวันพระ ส่วนสีของเท้าอาจจะดำหรือไม่ก็ได้

 

สถานการณ์เกมพนันออนไลน์ในประเทศไทย

สถานการณ์เกมพนันออนไลน์นั้นพบว่าคนไทยรู้จักเกมพนันออนไลน์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปีแต่ทว่าจํากัดอยู่ในวงแคบเพียงคนไม่กี่กลุ่มเท่านั้นยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายและเป็นที่นิยมเหมือนในปัจจุบันนี้

แต่ปัจจุบันนั้นดูเหมือนว่าเกมพนันออนไลน์จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในสังคมไทย และกระแสความนิยมก็ดูจะเติบโตอย่างรวดเร็วเฉกเช่น กระแสความนิยมในเกมพนันออนไลน์ในต่างประเทศ แต่ที่น่าสนใจคือ ในอดีตนั้นมีปัจจัยอะไรที่ทำให้การเล่นพนันออนไลน์ถึงยังไม่เป็นที่นินยม ดังนั้นแล้วในบทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุที่ในอดีตการเล่นพนันออนไลน์จึงไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักเล่นพนันชาวไทย รวมไปถึงการปรับตัวของผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในประเทศไทยจนเป็นเหตุให้ความนิยมต่อการเล่นพนันออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย ซึ่งสาเหตุที่ในอดีตเกมพนันออนไลน์ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในหมู่นักเล่นพนันชาวไทย ประกอบไปด้วย 2 สาเหตุหลักคือ

  1. ความไม่คุ้นเคย เนื่องด้วยอดีตนั้นคนไทยยังไม่คุ้นชินกับการใช้จ่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการทั่วไปซึ่งรวมไปถึงการเล่นพนันด้วยทั้งนี้ข่าวการถูกโกงผ่านการใช้จ่ายออนไลน์นั้นมีเยอะและเกิดขึ้นได้ง่ายดาย จึงทำให้ผู้ที่ใช้จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตกลัวถูกหลอก เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังกลัวถูกหลอกและมีความเกรงกลัวว่าถ้าให้รายละเอียดบัตรเครดิตของตนเองไปแล้วนั้น จะถูกนําไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆที่เจ้าของบัตรตัวจริงมิอาจทราบได้และยากต่อการตรวจสอบเพื่อหาผู้กระทําผิดมารับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในมุมมองของคนเล่นพนันเองก็เช่นกัน เกรงว่าจะถูกฉ้อโกงเงิน เกรงว่าถ้าได้พนันแล้วจะไม่ได้เงินจริง หรือถ้าได้ก็ได้ไม่ครบตามจํานวนที่ระบุบน website รับแทงพนัน
  2. ปัญหาเรื่องภาษา เนื่องจากคนไทยใช้ภาษาเป็นภาษบ้านเกิดเมืองนอน และมีความรอบรู้ด้านภาษอื่นๆค่อนข้างน้อย ประกอบกับภาษาที่ใช้บน website พนันส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษมีเพียงไม่กี่ website พนันที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ปัญหาเรื่องภาษาจึงเป็นอีกหนึงปัจจัยที่ทําให้เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อผู้เล่นพนันที่ไม่ชํานาญด้านภาษาอังกฤษในการทําความเข้าใกฎระเบียบต่างๆ ก่อนการเล่นเกมพนันออนไลน์ รวมไปถึงวิธีการเล่น ปัจจัยนี้ยังส่งผลให้ผู้เล่นพนันชาวไทยที่ไม่มั่นใจในการเล่นพนันออนไลน์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งไม่กล้าวางเงินเดิมพันในเกมพนันออนไลนในทุกประเภทเพราะความไม่เข้าใจทั้งกฎระเบียบวิธีการและการรับจ่ายเงินพนันออนไลน์