สนามชนวัว งานประเพณีที่มีชื่อเสียง

0 Comment

การชนวัวเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีที่มีชื่อเสียงอีกหนึงประเพณีในจังหวัดภาคใต้ ภายใต้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 การชนวัวในงานประเพณีที่สำคัญ เช่น การชนวัวหลังแห่ผ้าใหม่พระธาตุสิทิงพระ วันแรม 1 ค่ำเดือน 6

ในปัจจุบันนั้นเจ้าของบ่อนชนวัวที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ดูแลบ่อนจะต้องมีคุณสมบัติคือ ต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อชาวบ้านและมีบารมีต่อข้าราชการ เพราะว่าสนามวัวชนจึงเป็นพื้นที่ทางสังคมในการแสดงพลังอำนาจและอิทธิพลของเจ้าของบ่อน สนามวัวชนนั้นนับว่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้เท่าเทียมกันทุกเพศ ทุกวัยโดยต้องอยู่ภายใต้บรรทัดฐานของสังคมแห่งการชนวัว นับว่าพื้นที่ทางสังคมแห่งนี้จึงเป็นเครื่องหมายทางอำนาจที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปและข้าราชการรวมถึงผ็ที่มีอิทธิพลด้วย นอกจากนี้สนามชนวัวยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักจัดการบ่อนชนวัวที่เชื่อว่าจะมีการสืบทอดกิจการดังกล่าว

ในยุคต่อมาเพราะทั้งเจ้าของสนาม นายสนามหรือผู้จัดการสนามจะเป็นต้นแบบให้กับผู้คนในยุคหลัง และทุกคนทราบดีถึงการมีหน้ามีตาเทียบเคียงกับอำนาจของข้าราชการอันเป็นใบเบิกทางสำหรับตำแหน่งทางการเมือง อย่างไรก็ตาม การได้รับคัดเลือกจากทางการให้มีหน้าที่ดูแลบ่อนชนวัวในฐานะนายบ่อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่ได้เปิดโอกาสสำหรับคนทั่วไป เมื่อการขอใบอนุญาตทำได้ไม่ง่ายจึงเกิดการนำใบอนุญาตของบ่อนหนึ่งไปใช้กับบ่อนอื่นๆ หรือมีการให้เช่าหรือขายใบอนญุาตโดยอาจมีราคาสูงถึง 1,500,000 บาท ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของบ่อนวัวชน คือ วัวชน ซึ่งลักษณะของวัวชนที่ดีต้องมีรูปร่างปราดเปรียว ช่วงตัวยาว ท้องกิ่ว ลำตัวค่อนข้างหนา หลังหนา แบน คอสั้น หนาใหญ่ แต่บางพันธุ์ยิมเหนยีงคอสั้น เขาแขง็แรง ปลายเขาแหลมโคง้ โคน เขาทั้งสองใหญ่ หางเรียวยาวจดพื้นดิน โคนหางใหญ่ ปลายหางเป็นพู่ ดูสวยงาม ลูกอัณฑะเล็ก ขนสั้นละเอียดเป็นมัน แต่ที่หน้ามีขนยาว เวลา เคี้ยวเอื้องน้ำลายเป็นฟองและกีบเท้าชิด เป็นต้น

ลักษณะเฉพาะพันธุ์ต่อไปนี้เป็นลักษณะที่เชื่อกันว่าเป็นวัวชนที่ดีซึ่งจะกล่าวถึงเพียงบางพันธุ์ดังนี้

วัวอุสุภราช วัวชนิดนี้นิยมเลี้ยงไว้ชนจัดว่าเป็นพระยาโค มีสีขาวปลอดหรือบางตำราระบุว่าชาติวัวอุสุภราชนั้นสีแดงลายขาว โดยมีตีนด่าง หางดอก หนอกพาดผ้าและหน้าใบโพ

วัวนิล วัวชนิดนี้ถือเป็นวัวพันธุ์ดีเชื่อกันว่าจะให้ลาภแก่ผู้เลี้ยงลักษณะพิเศษ คือปัสสาวะเป็นสีดำในวันพระ ส่วนสีของเท้าอาจจะดำหรือไม่ก็ได้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *